Toleransereise

Et slags fredsprosjekt.

Én ting er å lese om historien. Noe helt annen er å oppleve minnene om hendelsene på nært hold. Det gjør sterkt inntrykk å snakke med mennesker som selv har gjennomlevd historien og kan fortelle om det.

Det har etterhvert blitt ganske vanlig at grupper av ulike slag reiser på en såkalt toleransereise. Tanken er å gi deltakerne mulighet til lære om toleranse og forsoning gjennom egne opplevelser. På den måten får man kjennskap til hvordan konflikter kan oppstå, hva det kan gjøre med mennesker, og ikke minst se hvordan veien tilbake til et samfunn i balanse faktisk er mulig.

Det gjøres mye fredsarbeid rundt om i verden. At en skoleklasse eller en annen gruppe reiser på en slik tur, kan også betegnes som et slags fredsarbeid. Ved å oppleve minner etter historiske hendelser, kan man få uvurderlig lærdom, en lærdom som sitter i kroppen for livet. For ethvert menneske som tenker “ Aldri mer!” blir det kanskje litt mer fred i verden?

De fleste store opplevelsene vi har i livet knytter seg til møter med mennesker. Å treffe mennesker som kan fortelle historier som er svært ulike våre egne, og samtidig oppdage hvor mye vi har felles, er udelt godt. Slike møter tror vi bryter ned fordommer og skaper økt toleranse mennesker i mellom.