Hvorfor Eurekareiser?

Å reise med noen som er godt kjent og kan språket er alltid trygt og gir reisen en ekstra dimensjon. Våre reiser i Bosnia-Hercegovina er laget av prosjektledere som har lang erfaring med landet, har et stort kontaktnett og kan språket. Våre reiseledere sørger for at reisen blir interessant og at du føler deg godt ivaretatt fra start til slutt.

Olav Goberg

Olav Goberg

telefon 930 66 424

Olav har foretatt over 100 reiser til Balkanområdet og hatt et tett forhold til området over flere tiår – også da Balkankrigen raste. Etter krigen var han aktiv i fredsprosjekter støttet av Utenriksdepartementet i området. Han har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med å skape et godt forhold mellom Norge og landene på Balkan, og har skrevet om sine mange opplevelser og menneskemøter på Balkan i boken “Mellom dannelse og forbannelse” som ble utgitt sommeren 2017. I tillegg er han grunnlegger av “Serbia World Music Festival” som startet som et fredsprosjekt og har etterhvert blitt et populært årlig arrangement.
Han snakker språket flytende og har et stort nettverk i alle de eks-jugoslaviske landene, noe som gjør ham til mer enn en vanlig reiseleder. Han har hatt med utallige grupper til Balkanområdet både for fornøyelse, musikkutveksling, historie, fredsprosjekter og veldedige formål.

Astrid Berdal

Astrid Berdal

telefon 454 02 439

Astrid har både erfaring som prosjektleder innenfor reise, og som reiseleder. Hun har reist i Asia, Afrika, USA og Europa og bodd i flere land utenom Norge samt har erfaring fra flere internasjonale prosjekter i næringslivet. Som et resultat av flyktningekrisen i 2015/2016, gikk hun over til å jobbe med integrerings- og informasjonsarbeid på et av Norges største mottak.
Utdannet innenfor kommunikasjon har hun også jobbet som journalist, lærer og forfatter av lærebøker. 
Astrid har har mye erfaring i å jobbe med ungdom og  har vært prosjektleder ved The Athens Centre som er vertskapsskole for studentgrupper fra ulike universiteter i USA. Der tilrettela og gjennomførte hun undervisningsopplegg, ekskursjoner og aktiviteter i tråd med undervisningsplanene til hver gruppe.