Gratisprinsippet og reisedugnad

Finansiering av toleransereisen

I følge opplæringsloven § 2-15  kan ikke kommune eller skole kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. Dette gjelder også skoleturer.  

Dette løser mange klasser ved å gjennomføre dugnader av ulike slag. Eurekareiser ser på muligheten av å hjelpe grupper med å finne hensiktsmessige produkter til dugnadene.  Målet er å gjøre det mulig for en klasse å tjene penger til reisekassen  med fine produkter til riktig pris som skal være forholdsvis enkle å administrere. Samtidig vil det gi gruppen mulighet til å støtte et humanitært prosjekt i besøkslandet.

Humanitæret arbeid

Bosnia-Hercegovina er et land med høy arbeidsledighet, men med mange arbeidsdyktige mennesker.  Eurekareiser produserer dugnadsprodukter i Bosnia, og skaper derved  flere arbeidsplasser.

Eurekareiser jobber har etablert samarbeidspartnere som hjelper svake grupper i Bosnia.  Vi har knyttet oss mot flere slike initiativ som allerede er etablert i landet. Noen av dem er norske prosjekter. Grupper som ønsker å reise på toleransereise med Eurekareiser vil automatisk være med på å støtte humanitært arbeid.

Klikk på bildet nedenfor eller her www.dugnadshjelp1.no for å se noen fine muligeter til  å tjene penger til reisekassen.

Denne siden vil holdes oppdatert ved fremskritt i prosjektene. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få nytt om utviklingen.